Katalog 2018 – 2019

PAPIER I GALANTERIA PAPIERNICZA 471 JESZCZE WIĘCEJ papieru i galanterii papierniczej DRUKI AKCYDENSOWE DRUKI AKCYDENSOWE 825908 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, wielokopia 100-1E 6531 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, wielokopia 100-2E 6532 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, wielokopia 100-3E 789633 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, (o+1k) 101-1E 812969 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+1k) 102-2E 10412 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+2k) 102-XE 6534 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k) 103-3E 812970 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+2k) 103-XE 812971 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 1/3 A4, (o+1k) 105-8E 6535 Faktura korygująca A5, (o+1k) 107-3E 6536 Nota korygująca A5, (o+1k) 108-3E 830915 Faktura z osobnym wskazaniem nabywcy i odbiorcy – wzór pełny, 2/3 A4 112-2E 830916 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A4 121-1E 830917 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, 2/3 A4 (o+1k) 122-2E 812972 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto (poziom), A5, (o+1k) 123-3E 812973 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto (pion), A5, (o+1k) 124-3E 812974 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k) 130-3E 825909 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A5, (o+1k) 131-4E 812975 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, wielokopia 140-3E 812976 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k) 143-3E 830918 Zwrot VAT dla podróżnych, A4 180-1U 6539 Faktura VAT RR (dla rolników), A5 (o+1k) 185-3 816943 Faktura Procedura marży – towary używane – dzieła sztuki – przedmioty kolekcjonerskie i antyki, A5, (o+1k) 195-3E 820403 Faktura. Czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2–41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, A5, (o+1k) 198-3E 820405 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A5, (o+1k) 202-3E 820406 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A5, (o+1k) 203-3E 820407 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 2/3 A5, (o+1k) 204-4E 820408 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A6, (o+1k) 205-5E 6540 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pion), A5, wielokopia 223-3 10414 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, 2/3 A5 (o+1k) 230-4 812979 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A4 (o+1k) 231-3 6543 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pion), A6 (o+1k) 232-5 6544 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pion), A5 (o+1k) 233-3 812980 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k) 234-5 6546 Dowód sprzedaży, A7, wielokopia 260-9 789634 Rachunek dla konsumenta, A6, wielokopia 262-5 830919 Rachunek dla konsumenta, A7, wielokopia 264-9 823496 Dokument dostawy wyrobów węglowych, A5, (o+1k) 301-3 6547 Dowód dostawy, A5, wielokopia 315-3 11410 Dowód dostawy A6, wielokopia 315-5 825910 Zamówienie ogólne, A5, (o+1k) 331-3 6549 Arkusz spisu z natury (pion), A4 (o+1k) 341-1 6550 Kartoteka magazynowa, A5 (offset) 344-3 6551 WZ Wydanie materiałów na zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia 351-8 789636 PZ Przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia 352-8 789637 RW Pobranie materiałów wewnętrzne, 1/3 A4, wielokopia 354-8 789635 WZ Wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A3, wielokopia 361-2 825911 PZ Przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A3, wielokopia 362-2 6553 Magazyn Wyda, A5, wielokopia 371-3 812981 P Magazyn Przyjmie, A5, (wielokopia) 372-3 6554 RW Pobranie materiałów, A5, wielokopia 373-3 823497 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A4, (o+2k) 400-1 6555 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A5, (o+2k) 400-3 6556 KP – dowód wpłaty, A6, wielokopia 401-5 6557 KW – dowód wypłaty, A6, wielokopia 402-5 816946 Wniosek o zaliczkę, A6, (offset) 408-5 812983 Rozliczenie zaliczki, A6, (offset) 409-5 6559 RK Raport kasowy, A4 (o+1k) 410-1 28919 RK Raport kasowy, A5 (o+1k) 411-3 789629 PK Polecenie księgowania, A5 (o+1k) 412-3 830920 Nota księgowa, A5 (o+1k) 416-3 812984 Karta kontowa metariałowa ilościowo-wartościowa, A5 (karton offsetowy) 437-3 6561 PK Polecenie księgowania, A5 (offset) 439-3 6563 Polecenie przelewu/wpł. got. 4-odc., A6 (miękkie) (o+3k) 445-5M 6569 Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc., A6 (miękkie) (o+1k) 449-5M 825912 Cło polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2 -odcinkowe, A6, (o+1k) 466-5 9527 Podatki. Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc., A6 (o+1k) 471-5 825913 Podatki. Polecenie przelewu 4-odcinkowe, A6 (o+3k) 476-5M 6570 Umowa o Pracę, A4 (o+1k) 500-1N 6571 Świadectwo Pracy, A4 (o+1k) 501-1 6572 Zaświadczenie o zatrudnieniu, A6 (o+1k) 502-5 6573 Polecenie wyjazdu służbowego, A5 (offset) 505-3 6574 Lista obecności, A4 (offset) 506-1 6575 Karta Urlopowa, 2/3 A6 (offset) 507-6 6576 Umowa o dzieło z rachunkiem, A4 (o+1k) 510-1 6577 Umowa zlecenie z rachunkiem, A4 (o+1k) 511-1U 828311 Ewidencja czasu wykonania umowy zlecenia, A5 (offset) 511-3E 828312 Rachunek do umowy zlecenia, A5, (o+1k) 511-3R 24999 Wniosek o urlop, 2/3 A5, (offset) 513-4 789620 Wniosek o urlop, A6 (offset) 515-5 830921 Miesięczna ewidencja czasu pracy, A4 (offset) 526-1 789621 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, A6 (offset) 530-5 825914 Indywidualna karta czasu pracy pracownika, 1/2 A4, offset 531-0 816947 Przepustka jednorazowa, A7, (offset) 571-9 789630 Zgłoszenie reklamacyjne, A4 (o+2k) 601-1 44682 Zgłoszenie reklamacyjne, A5, (o+2k) 601-3 789631 Dziennik budowy, A4 (offset) 603-1 789632 Książka obiektu budowlanego, A4 (offset) 604-1 812986 Umowa kupna – sprzedaży pojazdu, A4, (wielokopia) 650-1 830874 Księga handlowa – Amerykanka, B3 (offset) 705-L 14364 Raport dzienny pracy sprzętu, A5, (offset) 790-3 789640 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4 (o+3k) 800-1 41591 CMR Międzynarodowy list przewozowy numerowany, A4, (o+3k) 800-1N 789641 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4 (o+4k) 800-2 816949 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4 (o+4k) (numerowany) 800-2N 823498 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+5k) 800-3 41592 CMR Międzynarodowy list przewozowy numerowany A4, (o+5k) 800-3N 789642 KD Karta drogowa – sam.ciężarowy, A4 (offset) 801-1 825915 Karta drogowa – samochód ciężarowy (numerowany), A4, offset 801-1N 812987 KD Karta drogowa – samochód osobowy, A5 (offset) 802-3 6583 KD Karta drogowa – samochód osobowy, A5 (offset) (numerowana) 802-3N 812988 Formularz przyjęcia odpadów metali, A5 (o+1k) E-03-3 823499 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, A5 (offset) H-91-3 FORMULARZE DO NADRUKU 6585 Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc.(100 ark..), A4 (offset) F-110-2 825917 2-odcinkowe polecenie przelewu wpłata gotówkowa z potwierdzeniem, A4 (offset) F-112-2 9528 Podatki. Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc.(100 ark..), A4 (offset) F-130-2 AKCESORIA PODATNIKA 6511 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A4 (offset) K-1u 789628 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A4 (offset) K-2u 6512 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A5 (offset) K-3u 6513 Ewidencja sprzedaży, A5 (offset) K-4 812993 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A4 (offset) K-5u 6514 Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu, A5 (offset) K-6 812994 Ewidencja wyposażenia, A5 (offset) K-7 6515 Ewidencja środków trwałych, A5 (offset) K-8 812995 Karty przychodów pracowników, A5 (offset) K-10 812996 Dowód wewnętrzny, A5 (offset) K-12 6517 Dowód wewnętrzny, A6 (offset) K-13 812997 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej, A6 (offset) K-15 6519 Ewidencja przebiegu pojazdu, A5 (offset) K-17 6520 Lista wynagrodzeń, 1/2 A3 (offset) P-3 812998 Indywidualna lista płac, 1/3 A3 (offset) P-5 41011 Książka kontroli, A5 (offset) P-10u 6523 Ewidencja przychodów, A5 (offset) R-1 823503 Ewidencja przychodów, A4 (offset) R-2 6525 Dzienne zestawienie sprzedaży (nieudokumentowanej), A6 (offset) R-5 812991 Ewidencja uproszczona sprzedaży, A5 (offset) Vu-55 823504 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, A5 (offset) V-60 812992 Dzienne zestawienie sprzedaży, A6 (offset) Vu-63u NOTESY SAMOKOPIUJĄCE 820399 Notes samokopiujący A4, wielokopia, kratka N-100-1 823500 Notes samokopiujący A6, wielokopia, kratka N-105-5 823501 Notes samokopiujący A5, wielokopia, kratka N-103-3 823502 Notes samokopiujący A6, wielokopia, gładki N-115-5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIyMDI=