Katalog 2022 – 2023

PAPIER I GALANTERIA PAPIERNICZA 537 DRUKI AKCYDENSOWE DRUKI AKCYDENSOWE 825908 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, wielokopia 100-1E 6531 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, wielokopia 100-2E 6532 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, wielokopia 100-3E 789633 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, (o+1k) 101-1E 812969 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+1k) 102-2E 10412 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+2k) 102-XE 6534 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k) 103-3E 812970 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+2k) 103-XE 812971 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 1/3 A4, (o+1k) 105-8E 6535 Faktura korygująca A5, (o+1k) 107-3E 6536 Nota korygująca A5, (o+1k) 108-3E 830915 Faktura z osobnym wskazaniem nabywcy i odbiorcy – wzór pełny, 2/3 A4 112-2E 830917 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, 2/3 A4 (o+1k) 122-2E 812972 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto (poziom), A5, (o+1k) 123-3E 812973 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto (pion), A5, (o+1k) 124-3E 836447 Faktura mechanizm podzielonej płatności – od netto, wzór pełny, A5 127-3P 836448 Faktura mechanizm podzielonej płatności – od brutto, wzór pełny, A5 128-3P 812974 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k) 130-3E 812975 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, wielokopia 140-3E 812976 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k) 143-3E 6539 Faktura VAT RR (dla rolników), A5 (o+1k) 185-3N 816943 Faktura Procedura marży – towary używane – dzieła sztuki – przedmioty kolekcjonerskie i antyki, A5, (o+1k) 195-3E 820403 Faktura. Czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2–41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, A5, (o+1k) 198-3E 833084 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A5, wielokopia 201-3E 820405 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A5, (o+1k) 202-3E 820406 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A5, (o+1k) 203-3E 820407 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 2/3 A5, (o+1k) 204-4E 820408 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A6, (o+1k) 205-5E 6540 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pion), A5, (wielokopia) 223-3 10414 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, 2/3 A5 (o+1k) 230-4 812979 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A4 (o+1k) 231-3 6543 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pion), A6 (o+1k) 232-5 6544 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pion), A5 (o+1k) 233-3 812980 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k) 234-5 6546 Dowód sprzedaży, A7, (wielokopia) 260-9 789634 Rachunek dla konsumenta, A6, (wielokopia) 262-5 830919 Rachunek dla konsumenta, A7, (wielokopia) 264-9 836449 Dowód dostawy, wielokopia, A4 315-1 6547 Dowód dostawy, A5, (wielokopia) 315-3 11410 Dowód dostawy A6, (wielokopia) 315-5 833086 Przepustka materiałowa 322-3 825910 Zamówienie ogólne, A5, (o+1k) 331-3 6549 Arkusz spisu z natury (pion), A4 (o+1k) 341-1 6550 Kartoteka magazynowa, A5 (offset) 344-3 6551 WZ Wydanie materiałów na zewnątrz, 1/3 A4, (wielokopia) 351-8 789636 PZ Przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A4, (wielokopia) 352-8 789637 RW Pobranie materiałów wewnętrzne, 1/3 A4, (wielokopia) 354-8 833087 Przesunięcie materiałów, 1/3 A4, (wielokopia) 355-8 789635 WZ Wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A3, (wielokopia) 361-2 825911 PZ Przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A3, (wielokopia) 362-2 6553 Magazyn Wyda, A5, (wielokopia) 371-3 812981 P Magazyn Przyjmie, A5, (wielokopia) 372-3 6554 RW Pobranie materiałów, A5, (wielokopia) 373-3 833088 Przesuniecie międzymagazynowe, A5, (wielokopia) 375-3 833089 Wydanie materiału na zewnątrz, A4, (wielokopia) 385-1 823497 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A4, (o+2k) 400-1 6555 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A5, (o+2k) 400-3 6556 KP – dowód wpłaty, A6, (wielokopia) 401-5 6557 KW – dowód wypłaty, A6, (wielokopia) 402-5 816946 Wniosek o zaliczkę, A6, (offset) 408-5 812983 Rozliczenie zaliczki, A6, (offset) 409-5 6559 RK Raport kasowy, A4 (o+1k) 410-1 28919 RK Raport kasowy, A5 (o+1k) 411-3 789629 PK Polecenie księgowania, A5 (o+1k) 412-3 833090 Raport obrotu, A4, (wielokopia) 413-1 830920 Nota księgowa, A5 (o+1k) 416-3 812984 Karta kontowa metariałowa ilościowo-wartościowa, A5 (karton offsetowy) 437-3 6561 PK Polecenie księgowania, A5 (offset) 439-3 6563 Polecenie przelewu/wpł. got. 4-odc., A6 (miękkie) (o+3k) 445-5M 6569 Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc., A6 (miękkie) (o+1k) 449-5M 9527 Podatki. Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc., A6 (o+1k) 471-5 6570 Umowa o Pracę, A4 (o+1k) 500-1N 6571 Świadectwo Pracy, A4 (o+1k) 501-1N 6572 Zaświadczenie o zatrudnieniu, A6 (o+1k) 502-5 833091 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, A4, (offset) 504-A1 6573 Polecenie wyjazdu służbowego, A5 (offset) 505-3 6574 Lista obecności, A4 (offset) 506-1 6575 Karta Urlopowa, 2/3 A6 (offset) 507-6 833092 Roczna karta ewidencji obecności w pracy, A5, (offset) 508-3 6576 Umowa o dzieło z rachunkiem, A4 (o+1k) 510-1H 6577 Umowa zlecenie z rachunkiem, A4 (o+1k) 511-1U 828311 Ewidencja czasu wykonania umowy zlecenia, A5 (offset) 511-3E 828312 Rachunek do umowy zlecenia, A5, (o+1k) 511-3H 24999 Wniosek o urlop, 2/3 A5, (offset) 513-4 789620 Wniosek o urlop, A6 (offset) 515-5 789621 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, A6 (offset) 530-5 825914 Indywidualna karta czasu pracy pracownika, 1/2 A4, (offset) 531-0 816947 Przepustka jednorazowa, A7, (offset) 571-9 833093 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych, A4, (offset) 574-1 789630 Zgłoszenie reklamacyjne, A4 (o+2k) 601-1 44682 Zgłoszenie reklamacyjne, A5, (o+2k) 601-3 789631 Dziennik budowy, A4 (offset) 603-1 789632 Książka obiektu budowlanego, A4 (offset) 604-1 812986 Umowa kupna – sprzedaży pojazdu, A4, (wielokopia) 650-1 830874 Księga handlowa – Amerykanka, B3 (offset) 705-L 836451 Księga druków ścisłego zarachowania, A4, (offset) 710-1 833094 Księga inwentarzowa, A4, (offset) 715-A 14364 Raport dzienny pracy sprzętu, A5, (offset) 790-3 789640 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4 (o+3k) 800-1 41591 CMR Międzynarodowy list przewozowy numerowany, A4, (o+3k) 800-1N 789641 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4 (o+4k) 800-2 816949 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4 (o+4k) (numerowany) 800-2N 823498 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+5k) 800-3 41592 CMR Międzynarodowy list przewozowy numerowany A4, (o+5k) 800-3N 789642 KD Karta drogowa – sam.ciężarowy, A4 (offset) 801-1 825915 Karta drogowa – samochód ciężarowy (numerowany), A4, (offset) 801-1N 812987 KD Karta drogowa – samochód osobowy, A5 (offset) 802-3 6583 KD Karta drogowa – samochód osobowy, A5 (offset) (numerowana) 802-3N 833095 Karta drogowa, A5, (offset) 815-3 836452 Karta drogowa numerowana, A5, (offset) 815-3N 838833 Karta książki, 2/3 A6, offset 981-E 812988 Formularz przyjęcia odpadów metali, A5 (o+1k) E-03-3 823499 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, A5 (offset) H-91-3 FORMULARZE DO NADRUKU 6585 Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc.(100 ark..), A4 (offset) F-110-2 833096 Polecenie przelewu/wpłata got. 2-odc. Z potwierdzeniem, A4, (offset) F-111-2 825917 2-odcinkowe polecenie przelewu wpłata gotówkowa z potwierdzeniem, A4 (offset) F-112-2 9528 Podatki. Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc.(100 ark..), A4 (offset) F-130-2 AKCESORIA PODATNIKA 6511 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A4 (offset) K-1u 789628 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A4 (offset) K-2u 6512 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A5 (offset) K-3u 6513 Ewidencja sprzedaży, A5 (offset) K-4 812993 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A4 (offset) K-5u 812994 Ewidencja wyposażenia, A5 (offset) K-7 6515 Ewidencja środków trwałych, A5 (offset) K-8 812995 Karty przychodów pracowników, A5 (offset) K-10h 812996 Dowód wewnętrzny, A5 (offset) K-12 6517 Dowód wewnętrzny, A6 (offset) K-13 812997 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej, A6 (offset) K-15 6519 Ewidencja przebiegu pojazdu, A5 (offset) K-17 6520 Lista wynagrodzeń, 1/2 A3 (offset) P-3h 812998 Indywidualna lista płac, 1/3 A3 (offset) P-5h 41011 Książka kontroli, A5 (offset) P-10u 6523 Ewidencja przychodów, A5 (offset) R-1h 823503 Ewidencja przychodów, A4 (offset) R-2h 6525 Dzienne zestawienie sprzedaży (nieudokumentowanej), A6 (offset) R-5h 812991 Ewidencja uproszczona sprzedaży, A5 (offset) Vu-55 823504 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, A5 (offset) V-60 833097 Ewidencja VAT zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług (dla kas fiskalnych), A4, (offset) Vu-72U 833098 Ewidencja VAT oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej, A4, (offset) Vu-73U NOTESY SAMOKOPIUJĄCE 823500 Notes samokopiujący A6, (wielokopia), kratka N-105-5 838834 Notes samokopiujący gładki, A6 N-115-5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIyMDI=